Reklamacije 2016-03-16T10:01:32+00:00

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA NA ROBU

Član 1.

Ovim Pravilnikom Prodavac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) Kupca zbog oštećenja ambalaže isporučenog proizvoda, odnosno prava, obaveze i odgovornosti Prodavca u pogledu ostvarivanja prava Kupca na prigovor.

Član 2.

Kupac, u smislu ovog Pravilnika, jeste svaki građanin, koji putem Goodwill Pharma Webshop-a poruči proizvod iz ponude Prodavca.

Član 3.

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod isključivo u slučaju kada je tokom isporuke porudžbine došlo do oštećenja ambalaže proizvoda.

Kurirska služba prihvata obavezu obezbeđivanja uredne isporuke proizvoda Kupcu.

Kupac ima obavezu da prilikom prijema isporuke porudžbine, primljeni paket otvori i pregleda, radi utvrđivanja urednosti isporuke.

Kupac ima pravo da, u slučaju uočenih oštećenja ambalaže proizvoda, kurira dostavljača obavesti o tome i zahteva sastavljanje zapisnika o utvrđenim nedostacima.

U slučaju nepostupanja na način iz prethodnog stava, Kupac ima pravo podnošenja prigovora Prodavcu u roku od 24h, računajući od momenta preuzimanja proizvoda od kurira dostavljača.

Istekom roka iz stava 5. ovog člana Kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4.

Prigovor se u roku uređenom u članu 3. stav 5 ovog Pravilnika  može dostaviti Prodavcu putem e-maila na adresu office@goodwillpharma.rs ili pozivom na broj 024/554-498.

Prilikom podnošenja prigovora Kupac je dužan da navede osnov prigovora, odnosno u čemu se sastoji oštećenje ambalaže proizvoda.

Kupac ima obavezu da po nalogu i uputstvu prodajne službe Prodavca vrati proizvod, koji je predmet prigovora, u originalnom pakovanju.

Troškovi vraćanja proizvoda i ponovne isporuke naručenog proizvoda padaju na teret Prodavca, nezavisno od vrednosti isporuke.

Član 5.

Kupac nema pravo prigovora ukoliko je:

  • propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. stav 5 ovog Pravilnika;
  • oštećenje na kupljenom proizvodu nastalo njegovom krivicom, a ne krivicom kurirske službe,
  • promenio odluku o sadržini porudžbine, nakon što je proizvod predat od strane Prodavca kurirskoj službi na dostavu,

Član 6.

Osnovanost prigovora Kupca utvrđuje prodajna služba Prodavca i obaveštava ga u roku od 2 radna dana od dana prijema istog.

Član 7.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Prodavca, Kupac ima pravo na zamenu kupljenog proizvoda sa oštećenom ambalažom za nov ispravan proizvod.

Kupac nema pravo da u slučaju iz prigovora traži vraćanje iznosa plaćene cene proizvoda.

Prodavac ima obavezu da, u roku od 2 radna dana od dana donošenja odluke o prigovoru Kupca, obezbedi da se Kupcu putem kurirske službe ponovo isporuči naručeni proizvod.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
U Subotici, dana 02.12.2013.

Ivatherm poklon za kupovinu!