Naslovna>Metafex

Metafex

Nema na zalihama

Šifra artikla: Metafex

Opis

Prodaja ovog leka zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije, dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

Metafex, 200 mg +325 mg, tablete

ibuprofen + paracetamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ne bi trebalo da koristite ovaj lek duže od 3 dana

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

1. ŠTA JE LEK METAFEX I ČEMU JE NAMENJEN

Metafex je lek koji sadrži dve aktivne supstance: ibuprofen koji pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) koji omogućava ublažavanje bola, snižava povišenu telesnu temperaturu i inflamaciju, i paracetamol koji ima drugačiji mehanizam delovanja od ibuprofena, za smanjenje bola i visoke temperature.

Lek Metafex je namenjen za lečenje odraslih.

Metafex se koristi u terapiji:

– glavobolje

– zubobolje

– post-traumatskog bola

– post-operativnog bola

– menstrualnog bola

– bolova u leđima

– terapiji simptoma prehlade, gripa i groznice.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK METAFEX

Lek Metafex ne treba da uzimate sa drugim lekovima koji sadrže paracetamol.

Lek METAFEX ne smete koristiti:

– ako već uzimate bilo koji drugi lek koji sadrži paracetamol

– ako uzimate bilo koji drugi lek protiv bolova, uključujući ibuprofen, aspirin (više od 75 mg) ili neki drugi nesteroidini lek protiv zapaljenja (NSAIL) uključujući i specifične inhibitore ciklooksigenaze tip 2.

– ako ste alergični (preosetljivi) na paracetamol, ibuprofen ili na bilo koji drugi sastojak leka Metafex

– ako ste alergični na aspirin ili na bilo koji drugi NSAIL (nesterodini antiinflamatorni lek)

– ako patite od čira na želucu i/ili dvanaestopalačnom crevu (ili ste nekada imali), krvarenje u želucu ili duodenumu

– ako imate poremećaj zgrušavanja (koagulacije)

– ako bolujete od ozbiljnog oboljenja srca, bubrega ili jetre (insuficijencije srca, bubrega ili jetre jetre)

– ako ste mlađi od 18 godina

– ako ste trudni ili dojite

– ako istovremeno uzimate lekove protiv stvaranja tromba ili ako patite od hemoragijske dijateze (krvarenje na koži, sluzokoži, iz nosa ili digestivnog trakta)

– ako patite od urođenog nedostatka enzima glukozo-6-fostaftne dehidrogenaze

– ako hronično konzumirate alkohol

Lek Metafex nije namenjen deci mlađoj od 18 godina.

Kada uzimate lek METAFEX, posebno vodite računa:

Lek Metafex sadrži paracetamol. Proverite da li drugi lekovi koje uzimate sadrže paracetamol kako bi izbegli predoziranje paracetamolom.

Potreban je oprez ako:

– Ste stariji

– imate bronhijalnu astmu ili ste prethodno imali astmu. Zbog rizika od nastanka bronhospazma (grča disanje muskulature), potreban je oprez prilikom uzimanja leka Metafex

imate oštećenje srca, jetre ili bubrega, pacijenti sa oštećenjem bubrega treba da uzmu najniže moguće doze

– imate SLE (sistemski lupus eritematozus-poremećaj imunog sistema sa bolom u zglobovima, promenama na koži i drugim organima), kao i kod pacijenata sa mešovitim oboljenjem vezivnog tkiva

– imate istoriju oboljenja gastrointestinalnog trakta ili hroničnim zapaljenjem creva (ulcerativni colitis, Kronova bolest) – može doći do pogoršanja simptoma

planirate trudnoću.

Ako imate ili mislite da imate problem sa srcem, ako ste imali šlog mislite da ste pod rizikom za nastanak ovih stanja (na primer ako imate visok krvni pritisak, dijabetes ili visok holesterol) obratite se svom lekaru za savet.

Neželjena dejstva se češće javljaju kod pacijenata koji su stariji od 65 godina. Kažite svom lekaru ako primetite bilo koji simptom, naročito na početku terapije, i prekinite odmah sa upotrebom leka Metafex.

Ovaj lek moža da maskira simptome postojeće infekcije.

Primena leka u najnižim efektivnim dozama koje dovode do ublažavanja simptoma, tokom najkraćeg mogućeg perioda snižava rizik za nastanak neželjenih dejstava.

U slučaju da primetiteda se neki od navedenih simptoma pogoršaju ili se pojave novi simptomi, odmah obavestite svog lekara ili faramceuta.

Primena drugih lekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Nemojte koristiti lek Metafex ako upotrebljavate:

– Druge lekove koji sadrže paracetamol

– Druge nesteroidne lekove protiv zapaljenja kao što su aspirin, ibuprofen

Poseban oprez se preporučuje ako koristite neke od sledećih lekova:

– Kortikosteroide (prednizon) jer oni mogu pojačati neželjena dejstva

– Antibiotike (hloramfenikol, hinoloni)

– Lekove protiv mučnine (metoklopiramid, dromperidon)

– Lekove protiv zgrušavanja krvi kao što je heparin, varfarin

– Digoksin lek koji se koristi u terpaiji srčane slabosti

– Lekove za povišen holesterol (holestiramin)

– Diuretike (lekove za izbacivanje tečnosti)

– Lekove koji se koriste za povišeni krvni pritisak

– Lekove u terpiji autoimunih oboljenja (Metotreksat, cikosporin, takrolimus)

– Lekove za terapiju manija ili depresije (litijum ili SSRI)

– Mifepriston lek za prekid trudnoće

– Zidovudin (lek protiv virusnih infekcija), jer može doći do pojačanog toksičnog efekta na koštanu srž i produženja krvarenja

– Propantelin i drugi lekovi koji usporavaju peristaltiku jer može doći do usporene resorpcije paracetamola

– Izonijazid jer se može povećati štetno dejstvo na jetru paracetamola

Uzimanje leka METAFEX sa hranom ili pićima

Preporučuje se da se lek Metafex uzme nakon obroka.

Upotreba bilo kog alkoholnog pića tokom terapije lekom Metafex može dovesti doošte ćenja jetre uključujući i teško oštećenje jetre

Primena leka METAFEX u periodu trudnoće i dojenja

Obratite se svom lekaru pre nego što uzmete bilo koji lek. Lek Metafex ne sme da se koristi tokom trudnoće ili dojenja.

Uticaj leka METAFEX na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka da lek Metafex utiče na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka METAFEX

Nema značajnih informacija o pomoćnim materijama koje sadrži ovaj lek.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK METAFEX

Za oralnu i kratkotrajnu upotrebu.

Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Lek Metafex ne treba da uzimate duže od 3 dana. Ako se Vaši simptomi pogoršaju ili potraju, obratite se svom lekaru.

Uzmite 1 tabletu sa vodom i hranom, do 3 puta na dan. Između dva uzimanja treba da prođe najmanje šest sati.

Ako jedna tableta ne može da Vam pomogne, možete uzeti do dve tablete, tri puta na dan. Nemojte uzeti više od 6 tableta u toku jednog dana.

Ne preporučuje se uzimanje leka Metafex kod dece mlađe od 18 godina.

Ako mislite da lek Metafex deluje prejako ili preslabo obratite svom lekaru ili farmaceutu.

Primena leka u najnižim efektivnim dozama koje dovode do ublažavanja simptoma, tokom najkraćeg mogućeg perioda snižava rizik za nastanak neželjenih dej stava.

Ako ste uzeli više leka METAFEX nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Ako uzmete više tableta nego što je preporučeno, mogu se javiti simptomi predoziranja. Rani simptomi predoziranja vezani su za ibuoprofen, a kasniji za paracetamol

Predoziranje ibuprofenom:

Mogu se javiti simptomi kao što je mučnina, povraćanje, bol u gornjem delu stomaka ili rani proliv. Zujanje u ušima, glavobolja i krvarenje u želkucu ili crevima se takođe može javiti. Teško trovanje utiče na centralni nervni sistem i mogu se javiti simptomi kao što je pospanost ili veoma retko agitacija, dezorijentacija ili koma. Retko mogu da se jave konvulzije (grčevi). Teško trovanje može dovesti do metaboličke acidoze, produženje protrombinskog vremena, oštećenja jetre ili bubrega. Kod astmatičara je moguće pogoršanje astme.

Predoziranje paracetamolom:

Simptomi predoziranja paracetamolom u prva 24 časa su bledilo, mučnina, povraćanje, anoreksija i bol u abdomenu. Oštećenje jetre može postati primetno 12 do 48 časova nakon upotrebe leka.

Može doćido poremećaja metabolizma glukoze i metaboličke acidoze. Kod teških trovanja, insuficijencija jetre može se razviti do encefalopatije, krvarenja, hipoglikemije (pad nivoa šećera u krvi), cerebralnog edema i smrti. Akutna bubrežna insuficijencija sa akutnom tubularnom nekrozom, na koju ukazuje snažan bol u krstima, hematurija (krv u mokraći), proteinurija, može se razviti čak i kada ne dođe do ozbiljnih oštećenja jetre. Prijavljivani su i slučajevi srčanih aritmija i pankreatitisa.

Ako ste uzeli više tableta nego što je trebalo, odmah se javite svom lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Sa sobom ponesite kutiju kako bi pokazali lekaru koji ste lek uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lek METAFEX

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao svi lekovi, i lek Metafex može imati neželjena dejstva, iako ih ne dobijaju svi.

Prestanite da uzimate lek Metafex i obratite se svom lekaru ako osetite sledeće:

Gorušica, problemi sa varenjem

– Znaci krvarenja iz creva (bol u stomaku, povraćanje krvi ili tečnosti boje kafe, prisustvo krvi u stolici, crna katranasta boja stolice)

– Znaci zapaljenja moždanih ovojnica kao što je ukočen vrat glavobolja, osećaj mučnine, groznica ili osećaj dezorijentacije

– Znaci teških alergijskih reakcija (oticanje lica, jezika ili grla, otežano disanje, pogoršanje astme)

Ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava prekinite sa terapijom i obratite se svom lekaru:

Česta neželjena dejstva (kod manje od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

– Bol u u stomaku, mučnina, proliv

– Povećanje enzima jetre (pokazano u testovima krvi)

Povremena neželjena dejstva (kod manje od 1 u 100 pacijenata koji uzimaju lek):

– Glavobolja, vrtoglavica, gasovi, zatvor, osip na koži, oticanje lica

– Smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca ili povećanje broja krvnih pločica (trombocita)

Veoma retka neželjena dejstva (kod manje od 1 u 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

– Smanjenje broja krvnih ćelija (što dovodi do zapljenja grla, čireva u ustima, simptoma sličnih

gripu, teške iscrpljenosti, neočekivane pojave modrica, krvarenja i krvarenja iz nosa

– Poremećaj vida, zujanje u ušima, osećaj vrtoglavice

– Konfuzija, depresija, halucinacije

– Malaksalost, opšta slabost

– Teške kožne reakcije kao što je ljuštenje kože

– Povišen krvni pritisak, zadržavanje tečnosti

– Poremećaj funkcije jetre (žuta prebojenost kože i očiju)

– Poremećaj funkcije bubrega (povećanje ili smanjenje mokrenja, oticanje nogu)

– Pormećaj funkcije srca (srčana slabost koja može da dovede do oticanja i gubitka daha)

Lekovi kao što je Metafex mogu biti povezani sa blagim povećanjem rizika za nastanak infarkta srca ili šloga (Videti odeljak 2)

U slučaju da primetite neko od navedenih neželjenih dejstava, ili primetite neko novo neželjeno dejstvo, prekinite terapiju lekom Metafex i odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu!

Pakovanje: dostupno u pakovanjima od 10 i 20 tableta

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek – posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom!

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

website: www.alims.gov.rs

Ivatherm poklon za kupovinu!