Pravilnik i uslovi korišćenja Loyalty kartice

Pravilnik i uslovi korišćenja Loyalty kartice 2016-10-28T12:17:49+00:00
 1. Svaka Kartica ima jedinstveni ID broj, pod kojim se vodi u informacionom sistemu ZU Goodwill Apoteka.
 1. Kartica se može koristiti u svim apotekama ZU Goodwill Apoteka.
 1. Prilikom aktiviranja Kartice, Korisnik je dužan da da  sledeće podatke: Ime, Prezime, JMBG, Adresa i Mesto  stanovanja. Pored ovih, obaveznih podataka, Korisnik može da da podatak o e-mail adresi, mobilnom telefonu ili fiksnom telefonu. U slučaju davanja ovih opcionih podataka, Korisnik je saglasan da na e-mail i/ili mobilni telefon dobija poruke promotivnog sadržaja od ZU Goodwill Apoteka.
 1. U slučaju da Korisnik ne želi više da prima promotivne  poruke, a na podneti zahtev Korisnika, ZU Goodwill   Apoteka će najkasnije narednog radnog dana obustaviti slanje svih vidova promotivnih poruka Korisniku.  Zahtev za obustavljanje se može podneti u bilo kom  ogranku ZU Goodwill Apoteka uz obavezan prikaz  Kartice.
 1. ZU Goodwill Apoteka garantuje da će svi lični podaci uneti u informacioni sistem služiti isključivo u nameri obaveštavanja korisnika o promotivnim akcijama u Goodwill apotekama i da trećim licima neće dozvoliti  pristup ovim podacima.
 1. Kartica po aktiviranju omogućava Korisniku pogodnosti u vidu popusta na kupovinu.
 1. Iznos popusta na kupovinu zavisi od broja prikupljenih poena, a osnovni, početni popust iznosi 5%.
 1. Popust se ne može ostvariti za proizvode na akciji, proizvode iz posebno označenih  proizvodnih programa, niti prilikom kupovine na odloženo plaćanje.
 1. Pregled proizvoda i proizvodnih programa koji su izuzeti od popusta su vidno istaknuti u svakom maloprodajnom objektu.
 1. Popust na osnovu Kartice je moguće ostvariti isključivo prikazom Kartice u trenutku kupovine,  u  procentu koji je u trenutku kupovine važeći za tu Karticu.
 1. Pored ostvarivanja prava na popust, prilikom svake kupovine, Korisniku se na prikazanu Karticu automatski upisuju nagradni poeni, u zavisnosti od iznosa kupovine i proizvoda koji je kupljen.
 1. Nagradni poeni na iznos kupovine se dodeljuju na krajnji iznos računa sa ostvarenim popustom, i to  tako da se na svakih 300,00 dinara dodeljuje 1 poen.
 1. Ostvareni nagradni poeni automatski se pripisuju  postojećim poenima.
 1. Sakupljanjem poena, automatski se menja i popust koji je moguće ostvariti kod kupovine, a prema  sledećoj tabeli:

image001

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Maksimali popust koji Korisnik može da ostvari po  osnovu prikupljenih poena iznosi 10%
 1. Bonitetni period u kojem se sakupljanjem poena menja iznos popusta je vremenski ograničen na 6 meseci i traje od 1. juna do 30. novembra i 1. decembra do 31. maja
 1. Nakon isteka bonitetnog perioda vrši se automatsko  brisanje prikupljenih poena i iznos popusta se vraća  na početnu vrednost.
 1. Korisnici kartice u svakom trenutku mogu da provere iznos popusta koji mogu da ostvare na osnovu Kartice, odnosno broj ostvarenih poena, upitom u svakoj  Goodwill Apoteci.
 1. Zamena oštećene ili izgubljene kartice se vrši na zahtev Korisnika, a troškove reizdavanja snosi Korisnik, umanjenjem postojećeg broja poena prikupljenog na Kartici za 10 poena.
 1. Zloupotreba Kartice povlači njeno brisanje iz sistema. Ostvareni popusti i poeni u ovom slučaju postaju  nevažeći.
 1. Sve izmene i dopune Uslova korišćenja GWA Club Card kartice biće vidno istaknute u Goodwill  Apotekama i objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji Goodwill Apoteke.
 1. GWA CLUB kartica se izdaje na neograničeni vremenski period.

Ivatherm poklon za kupovinu!