Pravilnik i uslovi korišćenja Baby kartica

Pravilnik i uslovi korišćenja Baby kartica 2016-04-20T12:48:50+00:00

1.  Svaka Kartica ima jedinstveni ID broj, pod kojim se vodi u informacionom sistemu ZU Goodwill Apoteka.

2.  Kartica se može koristiti u svim apotekama ZU Goodwill Apoteka.

3.  Prilikom aktiviranja Kartice, Korisnik je dužan da da  sledeće podatke: Ime, Prezime, JMBG, Adresa i Mesto  stanovanja. Pored ovih, obaveznih podataka, Korisnik može da da podatak o e-mail adresi, mobilnom telefonu ili fiksnom telefonu. U slučaju davanja ovih opcionih podataka, Korisnik je saglasan da na e-mail i/ili mobilni telefon dobija poruke promotivnog sadržaja od ZU Goodwill Apoteka.

4.  U slučaju da Korisnik ne želi više da prima promotivne  poruke, a na podneti zahtev Korisnika, ZU Goodwill   Apoteka će najkasnije narednog radnog dana obustaviti slanje svih vidova promotivnih poruka Korisniku.  Zahtev za obustavljanje se može podneti u bilo kom  ogranku ZU Goodwill Apoteka uz obavezan prikaz  Kartice.

5.  ZU Goodwill Apoteka garantuje da će svi lični podaci uneti u informacioni sistem služiti isključivo u nameri obaveštavanja korisnika o promotivnim akcijama u Goodwill apotekama i da trećim licima neće dozvoliti  pristup ovim podacima.

6. Kartica po aktiviranju omogućava Korisniku pogodnosti u vidu popusta na kupovinu.

7.  Iznos popusta na kupovinu iznosi 15%.

8.  Popust se ne može ostvariti za proizvode na akciji, proizvode iz posebno označenih  proizvodnih programa, niti prilikom kupovine na odloženo plaćanje.

9.  Pregled proizvoda i proizvodnih programa koji su izuzeti od popusta su vidno istaknuti u svakom maloprodajnom objektu.

10.  Popust na osnovu Kartice je moguće ostvariti isključivo prikazom Kartice u trenutku kupovine,  u  procentu koji je u trenutku kupovine važeći za tu Karticu.

11.  Zamena oštećene ili izgubljene kartice se vrši na zahtev Korisnika, a troškove reizdavanja snosi Korisnik.

12.  Zloupotreba Kartice povlači njeno brisanje iz sistema.

13.  Sve izmene i dopune Uslova korišćenja GWA Baby Card kartice biće vidno istaknute u Goodwill  Apotekama i objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji Goodwill Apoteke.

14.  GWA Baby kartica se izdaje na neograničeni vremenski period.

Ivatherm poklon za kupovinu!